Avlskatt, katt med veterinærattest på at den egner seg for avl. En hannkatt er som regel avlsdyktig fra 8–10 måneders alder. For å bli registrert som avlshann kreves det attest for normale testikler, attester som utelukker navlebrokk og hjertefeil. Katten må også være ID-merket. Hunnkatter bør ikke få unger før ved 10–12 måneders alder. Registrerte avlshunner må også fremvise attest mot navlebrokk, hjerteattest og være ID-merket. Registrerte hunnkatter får stambokført bare tre kull per 24 måneder.