Avlastningsbrønn, brønn som bores for å redusere trykket i en annen brønn. Vanlig prosedyre for å få kontroll over en kraftig ukontrollert utblåsning, blowout.