Avgang er et faguttrykk ved fremstilling av mynter og medaljer av edelmetaller. Det beskriver svinnet av metaller enten ved varme- eller kaldbehandling. Det kan være ved smelting eller forbrenning, eller i for eksempel avgasser. A. regnes også irriring på metaller, noe som er svært vanlig på sølvmynter.