Avfuktning, reduksjon i innholdet av fuktighet (vanndamp) i luften. Fuktighetsinnholdet kan reduseres ved at fuktigheten kondenserer på en kald flate (avfuktning ved kjøling). Fuktigheten kan også bindes til hygroskopiske materialer eller løses opp i væsker med lavere damptrykk enn vannets (sorpsjonstørking). Avfuktningen kan skje lokalt ved spesielle aggregater eller sentralt i ventilasjonsanlegget. Se klimatiseringssystemer.