Avfeldig, svekket på grunn av alder og sykdom; om seilfartøy som er tilbøyelig til å falle av fra vinden, motsatt: logjerrig.