Avfasing betyr enten det å omdanne en fremstående, skarp kant til en skråkant, eller den fremstående skråkanten i seg selv.