Avfakling, avbrenning av gass i forbindelse med petroleumsindustrien. Ved petroleumsutvinnings- og oljeraffineringsinstallasjoner og petrokjemiske anlegg finnes tårn hvor det brenner gass. Normalt brenner det lite gass, men i nødssituasjoner må man kvitte seg med store gassmengder. Tidligere ble assosiert gass avfaklet. På petroleumsplattformer skjer avfakling fra en avbrenningsbom.