Aversjonalsum, avfinnelsessum, en «rund» sum som man gjør opp et mellomværende med i tilfeller der en nøyaktig beregning vanskelig lar seg utføre.