Avec, egentlig café avec (le petit verre), 'kaffe med (det lille glasset)', er en vanlig betegnelse for konjakk, likør eller lignende til kaffen.