Avdrivning, utvinning av sølv fra sølv-bly-blandinger ved oksidasjon i smeltet tilstand (kupellasjon).