Avbrenningsbom, flammebom, fakkelbom, sikkerhetsutstyr på petroleumsplattformer som sørger for avfakling av gass. Avbrenningsbommen stikker forholdsvis langt ut fra plattformen, slik at gass som ikke kan oppbevares eller pumpes tilbake i reservoaret, kan brennes på forsvarlig måte. Ved testing av petroleumsbrønnen og i nødsituasjoner, brennes store mengder olje og gass kontrollert fra avbrenningsbommen.