Avbrekking, situasjonen når borestrengen vris av fordi det brukes for stor kraft på rotasjonsboret ved petroleumsboring.