Fjerning av hydrokarboner fra en prosessenhet (for eksempel en dampkjel) gjennom spesielle ledningssystemer (avblåsningsledning), enten planlagt eller i en nødssituasjon.