Avbikt, eller avbønn, bønn om tilgivelse; gjøre avbikt, i ydmyk form erkjenne sin feil og be om tilgivelse.