Avbaklig, (dial.), avsidesliggende, utilgjengelig; vrient, vrangt.