Avaritia, griskhet, gjerrighet, havesyke; en av de 7 dødssynder.