Avarisk regnes til den nordøstlige gren av de kaukasiske språk og brukes delvis som lingua franca i samkvem mellom nabofolkene. Tekster i arabisk skrift fra 1600-tallet; i sovjettiden skrevet med latinsk, senere (fra 1938) med kyrillisk alfabet.