Tidligere betegnelse på en troppeavdeling som ble sendt frem foran en større troppestyrke for å sikre dens operasjonsfrihet. Se framtrygd.