Auxokromer, atomgrupper som forsterker de farger som kromoforene fremkaller i fargestoffene. Slike grupper kan være hydroksyl −OH; aminogruppen −NH2; karboksyl −COOH; sulfonsyregruppen −SO3H, og flere andre. Se også fargestoffer.