Autostrada, internasjonalt brukt betegnelse for motorvei og generelt som uttrykk for en storslått vei.