Autos efa, han selv har sagt det, uttrykk nyttet av Pytagoras' disipler som avgjørende bevis for en påstand. Ordet brukes nå ironisk når noen anfører en stor manns eller partiførers utsagn som bevis.