Automatisk skriving, automatisk tegning eller maling, forekommer ubevisst under transelignende tilstander, eller når tankevirksomheten er rettet mot helt andre ting. Brukes som teknisk hjelpemiddel ved hypnoanalyse.