Automatisk måleravlesning, begrep fra kraftforsyningen. Med toveiskommunikasjon kan nettselskap eller kraftleverandør bl.a. fjernavlese strømmåleren. Mange andre funksjonaliteter kan være innebygget i systemet. Se AMS.