Auto, spansk betegnelse for kortere religiøst skuespill som ble oppført ved kirkefester o.a. høytidelige anledninger, ofte i tilknytning til prosesjoner. De hadde emner hentet fra Bibelen; disse var gjerne behandlet allegorisk eller mystisk-symbolsk. Man begynte å oppføre autos på 1100-tallet, i 1765 ble de forbudt. De fornemste av disse var de såkalte autos sacramentales, som var knyttet til Kristi legemsfest. Sjangerens mester var Lope de Vega, dessuten skrev både Calderón og Montemayor autos.