Autarki er i etisk betydning (hos kynikerne og stoikerne) det å være seg selv nok, være uavhengig av ytre ting og innflytelser.