Austro-, østerriksk; angående Østerrike eller østerrikere.