Austriske språk, fellesbetegnelse for de austroasiatiske og austronesiske språkene. Slektskap mellom disse språkgruppene er imidlertid ikke bevist.