Australtannpadder, amfibiefamilie i ordenen haleløse amfibier. Omfatter 116 arter i Australia, Tasmania og på Ny-Guinea. Farge og størrelse varierer mye fra intense farger og mønstre til kamuflasjefarge. Størrelse varierer også mye. De fleste er landlevende, gravende former, og noen arter har egg som legges på land med direkte utvikling. Enkelte har yngelpleie. Biotopen varierer fra ørken til fuktige fjellskoger.