Australpelikan, fugleart i pelikanfamilien. Lengde 150–180 cm, vingespenn 250 cm. Hekker over det meste av Australia, og forekommer dessuten på Ny-Guinea. Den eneste av de 8 artene i familien som forekommer i den australske region. Hekker i kolonier i sumpområder eller på øyer langs kysten.