Aurmakk, vestlandsk navn på kjølmark som er larver av billearter som tilhører familien smellere.