Auripigment, et perlemorglinsende mineral som opptrer på enkelte malmganger sammen med sølv- og blymineraler, ofte assosiert med realgar. Auripigment er et arsentrisulfid, As2S3.