Auksiliær, som innebærer hjelp, f.eks. auksiliærtropper, -krysser.