Audiopedagog, lærer med spesialutdanning i undervisning av døve og hørselsskadede.