Audiens, foretrede hos fyrster og andre høytstående personer.