Sønderknuselse el. anger som skriver seg fra frykten for straff. Jfr. kontrisjon.