Attenuasjon, svekkelse, demping, fortynning; den minsking av en væskes densitet som skjer under gjæring; demping av elektriske signaler.