Attachékoffert, liten håndkoffert med stive vegger til å ha dokumenter o.l. i, populært kalt stresskoffert.