Forgård omgitt av søyler utenfor inngangen til mange av kirkene i gammelkristelig tid (f.eks. Petersbasilikaen i Roma) og delvis i tidlig middelalder (f.eks. Karl den stores slottskapell i Aachen).