Atmosfæriske emisjoner, fellesbetegnelse for forskjellige typer lysutsendelse fra den øvre atmosfære. Omfatter polarlys (nordlys og sørlys) og natthimmellys.