Atlastre, (eg. atlasktre etter tekstilstoffet atlask), se satengtre.