Atlasseder, stort bartre i furufamilien, hjemmehørende i Atlasfjellene i Marokko. Se også seder.