Atferdsmedisin er den delen av medisinen som beskjeftiger seg med utvikling og integrasjon av atferdsmessige, psykologiske, og biomedisinske vitenskapelige funn og teknikker som er relevante for helse og sykdom, og anvendelsen av slik kunnskap i forebygging, diagnose, behandling og rehabilitering. Området er nært beslektet med helsepsykologi.