Atferdsmål, mål for elevenes læring som formuleres slik at de etter gjennomført læringsforløp viser seg i elevenes konkrete atferd eller handling. Læringsprogrammets effektivitet kan så måles ved å sammenligne mål og resultat. Atferdsmål forbindes gjerne med et undervisningsteknologisk læringsperspektiv. Betegnelsen kom særlig i bruk ved utviklingen av programmert undervisning i 1950- og 1960-årene. I dagens skole er målene for opplæringen formulert som kompetansemål.