Asymmetrisk lys, frontlys på biler, belyser veibanen lenger fremover på høyre side enn på venstre side under bruk av nærlys. Lyset fra bilen vil derved være til mindre sjenanse for møtende biler. Asymmetrisk lys oppnås når en sektor av begge lyskasterglass er slipt på en spesiell måte og ved at det er gjort en forandring med skålen inne i glødelampen. Skålen er i venstre side skrådd av i en vinkel som avviker 15° fra horisontalplanet, slik at lyset faller på en del av reflektoren som før var avskjermet. Lyset kastes ut gjennom den spesielt slipte sektor i glasset, og lyskjeglen blir dermed asymmetrisk. Lyspæren skiller seg fra det vanlige ved at den er laget i ett med holderen.