asylsøker

Artikkelstart

Asylsøker, også kalt asylant, er betegnelsen på en person som søker asyl (beskyttelse).

Asylsøkere kan oppnå asyl dersom de oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning. Disse reglene følger av utlendingsloven kapittel 4, som bygger på flyktningekonvensjonens regler, særlig i artikkel 1 A og artikkel 33.

Også andre internasjonale regelsett er relevante for vurderingen av asylsøknader, som torturkonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon og barnekonvensjonen. Det følger av lovens § 4 at lovens skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke utlendingens stilling.

Nøkkeltall

I 2017 var det 3378 som hadde søkt asyl fram til desember. Av disse var 987 fra Syria og 855 fra Eritrea. Antallet asylsøkere er redusert til en tredel av nivået i 2014. I 2014 var det 11 480 som søkte asyl i Norge. Av disse var 1 204 personer enslige mindreårige asylsøkere. Det kom i 2014 fleste asylsøkere fra Somalia, Eritrea og Afghanistan.

Flyktningekrisen i Europa i 2015 medførte langt flere asylsøkere enn tidligere år. I 2015 søkte 30 110 personer asyl i Norge fram til desember. Av disse var 4950 personer enslige mindreårige asylsøkere. Det har var flest asylsøkere fra Syria, Afghanistan, Eritrea og Irak i 2015.

Ved utløpet av 2014 bodde 14 460 asylsøkere i mottak. I november 2017 var antallet redusert til 5640. Om lag 1 500 av disse hadde fått endelig avslag på sin søknad og bodde der selv om de hadde fått beskjed om å forlate Norge. Om lag 2/3 av asylsøkerne er menn.

Kilder

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg