Asylsøker, også kalt asylant, er betegnelsen på en person som søker asyl (beskyttelse).

Asylsøkere kan oppnå asyl dersom de oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning. Disse reglene følger av utlendingsloven kapittel 4, som bygger på flyktningekonvensjonens regler, særlig i artikkel 1 A og artikkel 33.

Også andre internasjonale regelsett er relevante for vurderingen av asylsøknader, som torturkonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon og barnekonvensjonen. Det følger av lovens § 4 at lovens skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke utlendingens stilling.

I 2014 var det 11 480 som søkte asyl i Norge. Av disse var 1 204 personer enslige mindreårige asylsøkere. Det kom i 2014 fleste asylsøkere  fra SomaliaEritrea og Afghanistan

Flyktningekrisen i Europa i 2015 har medført langt flere asylsøkere enn tidligere år. I 2015 har 30 110 personer søkt asyl i Norge fram til desember. Av disse er 4 950 personer enslige mindreårige asylsøkere. Det har i 2015 kommet flest asylsøkere fra SyriaAfghanistan, Eritrea og Irak.

Ved utløpet av 2014 bodde 14 460 asylsøkere i mottak. Om lag 1/3 av disse hadde fått endelig avslag på sin søknad og bodde der selv om de hadde fått beskjed om å forlate Norge. Om lag 2/3 av asylsøkerne er menn.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.