Asylant, asylsøker, særlig brukt om person som får tilhold i en kirke for ikke å bli arrestert og bortvist fra landet.