Barneasyl, daginstitusjon for barn i alderen 2–7 år på 1800-tallet, opprettet for å møte sosial nød blant barn. De første barneasylene var i Trondheim, Kristiansand og Oslo i 1830-årene. Flere asyler har vært i kontinuerlig drift frem til våre dager, fra 1920-årene som daghjem og barnehage.