Asurmeis, fugleart i meisefamilien. Størrelse som en liten kjøttmeis, men helt hvit underside og hode med svart horisontalstrek gjennom øyet (som hos blåmeis). Oversiden er blåsvart, gråblå og hvit. Hekker fra Hviterussland og Russland øst gjennom Sentral-Asia til Kina og Amurområdet. Påtruffet et fåtall ganger i Sverige og Finland.