Astylos er betegnelsen på byggverk (som regel antikt tempel) uten utven­dige søylerekker.