Astronomisk stedsbestemmelse, bestemmelse av et steds geografiske bredde og lengde ved måling av polhøyde og tidsforskjell fra Greenwich.